logotyp

Organizace

Provoz naší MŠ je od 6,15do16,15hodin.  Vyzvedávat děti mohou jen osoby starší 18 - ti let nebo mladší s písemnou žádostí (přesné znění je na vyžádání u učitelek).

 

STRAVNÉ

Platí se předem složenkou, bank. převodem nebo inkasem z účtu do 25. předešlého měsíce. Je nutné si platbu dohodnout včas předem. Odhlásit lze obědy do 12 hod. na druhý den, výjimečně téhož dne do 8.00 hodin. Odhlášení si provádí rodiče sami  telefonicky na čísle 775 700 038, 387 428 439, 601 552 138  nebo do sešitu na odhlašování. Ten najdete na nástěnce v šatně v přízemí. Při nemoci si lze první den oběd odnést domů.

 

ŠKOLNÉ


Plné školné činní pro šk. rok 2018/19  420,-Kč za měsíc. Školné se hradí dopředu! Hradit lze složenkou nebo bank. převodem. Vítáme úhradu trvalým příkazem, který je potřeba zřídit k 5. dni v měsíci. Složenka musí být uhrazena nejdéle do 15. dne v měsíci! Pokud si rodiče zažádají o osvobození od platby (je vázáno na vyplácení dávek v hmotné nouzi), musí každé 3 měsíce zažádat o tuto slevu sami. Žádosti vyřizuje ředitel školy ZŠ T. G. MasarykaPři delší nemoci dítěte si rodič musí vyzvednout složenku a provést platbu včas!

Rodiče, prosíme vás, nepřivádějte do MŠ děti silně nachlazené a nedoléčené. Myslete na zdraví jejich kamarádů!!! 

Každou změnu telefonního čísla na rodiče, či do zaměstnání, hlaste učitelkám! Pozorně každý den sledujte naší malou informační tabulku. Najdete zde nejaktuálnější informace o dění v naší MŠ. O našich kulturních akcích se můžete informovat také na webových stránkách  www.zstgmasarykacb.cz.

Prosíme, seznamte se na nástěnce v šatně s naším Školním vzdělávacím programem, organizačním řádem školy a Školním řádem.Toto je také ke stažení na těchto www stránkách v rubrice Dokumenty a tiskopisy.

 

Milí rodiče, protože se každoročně snažíme vašim dětem zpestřit program o nevšední zážitky, například zajímavé exkurze, rády bychom využily vašich nápadů a možností a i v letošním školním roce několik zajímavých exkurzí uskutečnily. Ozvěte se nám, společně můžeme akci naplánovat. Děti to určitě ocení!

Na závěr se na vás, rodiče, obracíme s prosbou, kdo by měl možnost nebo nápad, jak pro naši MŠ získat třeba i nevelký sponzorský dar, prosíme, poraďte, přijďte za námi! Rády bychom pro vaše děti do MŠ zakoupily zajímavé pomůcky, tělovýchovné náčiní, hračky pro pobyt venku, ale naše prostředky, které dostáváme na nákup pomůcek, jsou čím dál tím více omezené. Předem všem za pomoc děkujeme a těšíme se na nové společné zážitky s vámi.

 Kolektiv učitelek MŠ T. G. M.

K zamyšlení:

„Přál bych si, aby lidé pochopili a poznali, že je potřeba rozpouštět a přeměnit vše hrubé na jemné, necitlivé na citlivé, nekázeň na odpovědnost, neúctu v úctu, vděk a pokoru, nenávist v lásku, žal v radost, temnotu ve světlo.“

 

                                  motto inspirované dílem J. A. Komenského   
HOME ZŠ A MŠ TGM Masaryka
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina

Rudolfovská 143, České Budějovice
tel.: 775 700 036, 775 700 037
e-mail: zstgmcb@volny.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign