logotyp

Mateřská škola

Informace o naší mateřské škole

ZŘIZOVATEL ŠKOLY:
Statutární město České Budějovice,
od 1. 1. 2001 jsme právní subjekt

ADRESA:
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143,
České Budějovice, 370 01

ŘEDITEL: Mgr. Zdeněk Špaček
ZÁSTUPCE ŘEDITELE MŠ: Bc. Romana Koštálová
TELEFONY:
MŠ: 775 700 038   
ZŠ: 775 700 036   
ŠJ: 601 552 138
E- mail: zstgmcb@volny.cz ( ZŠ), materinka@zstgmasarykacb.cz (MŠ)

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

 

zástupce řediteleBc. Romana Košťálová 1.  tř., 2.tř
učitelka Marie Šnejdarová 2.  tř.
učitelka  Veronika Faschingbauerová 1. tř
provozní pracovniceIlona Karetová 
Provoz Mateřské školy: 6,15 – 16,15 hodin

POČET DĚTÍ:
1. třída: 18                                                
2. třída: 18

PROFILACE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naše dvoutřídní mateřská "školka" je součástí základní školy T. G. Masaryka v Budějovicích. Její koncepce je založena na ekologickém přístupu k poznání, zdravém životním stylu a také snaha o nabídku velkého množství pohybových a výchovně vzdělávacích aktivit dětem.

Řídíme se mottem: „Pohyb je život, láska a smích jsou kořením života“. O to se také snažíme umožněním téměř každodenními pohybovými aktivitami. Dle zájmu rodičů budeme i ve školním roce 2022/23 nabízet doplňkové aktivity:  kroužek předškolní přípravky, výuka anglického jazyka formou hry, taneční kroužek (moderní tanec)a cvičení děti na startu.

HLAVNÍ CÍLE MŠ T. G. MASARYKA

Výchovně vzdělávací činnost naší mateřské školky se řídí vlastním ŠVP PV (školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) „Hrajeme si spolu celý rok“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ, vydaným MŠMT v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

HLAVNÍ AKCE ŠKOLY

Během roku uskutečníme tradiční výlety na Rudolfov, koncerty, divadla, ekologické programy, připravíme Mikulášskou a vánoční besídku, vánoční a velikonoční tvořivou dílnu pro rodiče s dětmi, čeká nás zimní sportování, sportovní hry MŠ, karneval, vítání jara, den otevřených dveří v rámci zápisu dětí do MŠ, překvapení k svátku maminek, oslava MDD, školní výlet, fotografování dětí, loučení s předškoláky, návštěva hvězdárny a další. Také budeme pokračovat ve společných akcích s naší základní školou a cvičení s Fight klubem- Děti na startu.

 

I v letošním školním roce budeme sbírat pomerančovou a citrónovou kůruCitrónová kůra se vykupuje cca za 75,- Kč. Výtěžek použijeme na MDD. Můžete proto celoročně kůru nosit do MŠ, může být i neusušená, my si ji dosušíme.

 

 

 

 

DENNÍ PROGRAM

Respektujeme biorytmus, tělesné a duševní zásady hygieny dětí, podávání jídel přibližně po 3 hodinách: v 8,45h, v 11,45h, v 14,30h

Denní cvičení
Ml. děti motivované cviky jako hru, svlékají přebytečný oděv.
St. děti cvičí v tělocvičně ve cvičebním úboru a cvičkách (prosíme přinést co nejdříve na počátku školního roku!!!).

Pobyt venku
Každodenně a co nejdéle dle počasí. Vhodné je nechávat v MŠ oblečení do deště-gumovky a pláštěnku na vycházky.

Odpolední spánek
Spaní dle potřeby dětí 1-2 hodiny.

Uspořádání dne
6,15 – 7,30 hod. společné ranní hry a činnosti obou tříd, spontánní činnosti, individuální práce 
7.30 – 8.45 hod. dělení dětí do tříd, pokračování v ranních činnostech, denní cvičení
8.45 – 10.00 hod. (1. třída 9,45) svačina, řízené činnosti- společné, skupinové, individuální dle denního třídního programu
10.00 – 11.30 hod. pobyt venku     
11.30 – 12.15 hod. hygiena, oběd, příprava na odpočinek 
12.15 – 14.15 hod. vyprávění, četba pohádek, odpolední odpočinek
14.15 – 14.45 hod vstávání, svačina
14.45 – 16.15 hod spojení tříd, hry dle zájmu dětí a třídního programu, za příznivého počasí pobyt na školní zahradě

Uspořádání dne se může měnit podle potřeb a přání dětí, pevně jsou stanoveny pouze časy pro podávání jídla.

Příchod a odchod dětí vychází z potřeb rodičů a po předchozí domluvě s učitelkou je možný kdykoliv. Doporučujeme příchod do 8.00 hodin.

Vyzvedávání dětí po obědě je možno od 12.00- 12.15 hod.

Odpolední vyzvedávání od 14.30hod.


Provoz naší MŠ je od 6,15 do 16,15 hodin.
Vyzvedávat děti mohou jen osoby starší 18-ti let nebo mladší s písemnou žádostí(přesné znění je na vyžádání učitelek MŠ).

 

 

ADAPTACE NA MŠ

Adaptace je u dětí individuální záležitost, někomu postačí 1 až 2 dny „na zvykání“, někomu nestačí týden. Snažíme se nechat rodiče s dítětem ve třídě při volné hře první den a postupně prodlužovat pobyt bez rodiče v MŠ. Nabízíme rodičům možnost přijít si se svým dítětem k nám během června pohrát odpoledne od 15.00 hodin. Je potřeba se předem ohlásit!

Pokud  dítě nepřivykne prostředí mateřské školy během tří měsíců a budou u něj přetrvávat  výraznější adaptační  problémy, může mu být školní docházka z těchto důvodů na přechodnou dobu přerušena.

DĚTI V MŠ POTŘEBUJÍ

Přezůvky (vhodné jsou bez šněrování), pyžamo, celoročně vítáme papírové kapesníky, pohodlné oblečení na pobyt ve třídě a venku,rezervní prádlo a oblečení, holinky, v zimě oteplovačky, vlastní hrníček (umělohmotný, nerez) na pitný režim během dne.

VŠE (oblečení a obuv )ŘÁDNĚ OZNAČENÉ!!!

Děti z 2. třídy potřebují na cvičení v tělocvičně ZŠ cvičební úbor -  jakékoli tričko a kraťasy, nutné jsou z bezpečnostních důvodů cvičky (bez šněrování)!!!

Děti z 1. třídy také do tělocvičny potřebují z bezpečnostních důvodů cvičky.

 

PROSÍME, OBLÉKEJTE DĚTI TAK, ABY SE MOHLY VOLNĚ POHYBOVAT, SPOKOJENĚ SI HRÁT A SAMOSTATNĚ SE OBLÉKAT!!!

 

PROSÍME za děti:

,,oblékejte nás tak, abychom se mohly volně pohybovat, spokojeně si hrát, samostatně se oblékat.“ Zástěrka se zapínáním na zádech není pro mě, nemohu si ji sama zapínat a procvičovat své prstíky a chci být samostatná jako ostatní moji kamarádi. Věci mi označte, nepoznám si je. Na bundě potřebujiPOUTKO, jinak mi padá v šatně z věšáku.“ 
Rodiče pokuste se společně s námi vést svoje děti k pořádku v šatně, nepotřebné věci, oblečení průběžně odnášejte domů.
DĚKUJEME!

Co do MŠ nepatří

Do mateřské školy nepatří řetízky, korálky, náramky, prstýnky, žvýkačky, na přezouvání pantofle, nepohodlné oblečení a hračky. Hračku si mohou nosit nově příchozí děti v adaptačním období a mladší děti na spaní.

 

HOME ZŠ A MŠ TGM Masaryka
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina

Rudolfovská 143, České Budějovice
tel.: 775 700 036, 775 700 037
e-mail: zstgmcb@volny.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign