logotyp
2. třída
2 - (5)
2. třída

Ekokodex

Ekokodex

Ekokodex je společným vyznáním hodnot a návodem k ohleduplnému chování k životnímu prostředí pro každého, kdo školu navštěvuje. Ekokodex by měl být výsledkem vyjednávání co nejvíce žáků a zaměstnanců školy. Může jít o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.

Vzhledem k tomu, že Ekokodex by měl být výsledkem vyjednávání co největšího počtu žáků a zaměstnanců školy, rozvíjí se při jeho tvorbě:

  • kompetence občanské (ty navrhují body týkající se respektu k životnímu prostředí, uměleckým ztvárněním Ekokodexu projevují smysl pro kulturu a tvořivost, učí se vytvářet zákony a dodržovat je)

  • kompetence sociální a personální i komunikativní (diskutují, učí se respektovat názor druhých a vyjádřit svůj)

  • kompetence k řešení problémů (žáci obhajují své návrhy, volí vhodné způsoby obsahu a vzhledu Ekokodexu, snaží se najít podobné zásady a spojit je do jedné)

Školní ekokodex
1. třída
1. třída
2. třída
2. třída
3. třída
3. třída
4. třída
4. třída
5. třída
5. třída
HOME ZŠ A MŠ TGM Masaryka
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina

Rudolfovská 143, České Budějovice
tel.: 775 700 036, 775 700 037
e-mail: zstgmcb@volny.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign