Den pro Zemi - 6 (6)

o jeden zpět

19. 6. 2015 Žáci celá školy si prošli připravovanou naučnou stezku. Jejich úkolem bylo rozpoznat přibližně 20 druhů stromů v parku za školou.  Na závěr dne žáci 5. ročníku zasadili Jilm zlatý, který bude připomínat nově vzniklou tradici.

19. 6. 2015 Žáci celá školy si prošli připravovanou naučnou stezku. Jejich úkolem bylo rozpoznat přibližně 20 druhů stromů v parku za školou.


Na závěr dne žáci 5. ročníku zasadili Jilm zlatý, který bude připomínat nově vzniklou tradici.
www.zstgmasarykacb.cz/